Johda henkilöstösi suorituskykyä ja työhyvinvointia tietoperusteisesti.

Täysin uniikki palvelukokonaisuus, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa ja tukea kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin johtamiseen.

100x

Asiantuntijatyössä vaikutus tulokseen voi olla jopa satakertainen sen mukaan, onko työntekijä työn imussa vai leipääntynyt.

PBE Performance Ltd Oy
asiakaspalvelu@poweredbyemotion.fi

Oletko valmis?

  • 1. Näkemään henkilöstösi todellisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tilan kaunistelematta?
  • 2. Olemaan johtajana yhtälailla vastuullinen suorituskyvystä ja työhyvinvoinnista kuin jokainen työntekijä?
  • 3. Synnyttämään aitoa muutosta ja jatkuvaa uudistumiskykyä?

Kestävää suorituskykyä ja tuottavaa työhyvinvointia. Yhtä aikaa? Kyllä!

Työn tuottavuuden ja organisaation suorituskyvyn optimoinnin kannalta tärkein tekijä on ihminen.
Optimaalisella suorituskyvyn alueella toimiva työntekijä viestii positiivista työntekijäkokemusta ja ruokkii työnantajamielikuvaa.
Liian pitkä aika riskitason kuormituksella aiheuttaa ongelmia työntekijälle itselleen sekä yritykselle.
Liian pitkä mukavuusalueella olo voi pitkästyttää ja saada hakeutumaan toisiin työtehtäviin myös toiselle työnantajalle.

Kenelle ja miksi?

Käyttäjä ja tiimi

Kokemus: ”Minua kuunnellaan ja voin vaikuttaa”.

Madaltaa kynnystä keskustella asioista, jotka ovat aina olleet olemassa, mutta joihin ei ole aiemmin päästy kiinni.

Lähijohtaja

Reaaliaikaista tietoa sekä työkaluja ja tukea kestävän suorituskyvyn ja tuottavan työhyvinvoinnin johtamisen tueksi.

Johto ja organisaatio

Mahdollistaa organisaation tärkeimmän resurssin - ihmisten - johtamisen tietoperusteisesti, myös muutostilanteissa.

Haluatko johtaa henkilöstösi työhyvinvointia ja suorituskykyä tietoperusteisesti?

Osaava ja kokenut tiimi

Powered by Emotion tiimillä on laaja kokemus yritysvalmennuksesta ja -konsultoinnista kolmelta vuosikymmeneltä. Tiimin toinen yritys, GENEROI Development Oy, tukee organisaatioiden kehittymistä mm. johtamisen, toimintakulttuurin, työyhteisötaitojen ja liiketoiminnan kehittämisen alueilla.

Uusi palvelukonsepti

Kokemuksen myötä tiimin ymmärrys tuottavan työhyvinvoinnin, kestävän suorituskyvyn ja organisaation uudistumiskyvyn välisestä korrelaatiosta synnytti uuden Powered by Emotion –palvelukonseptin.

Keskiössä on yksittäisten työntekijöiden mobiiliapplikaation avulla tekemä reflektointi siitä, kuinka he kokevat oman työnsä. Lähijohtaja saa tilannekuvan tiiminsä suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin tilasta ja organisaation johto tilannekuvat organisaatio- ja liiketoiminta-aluetasolla.

Reaaliaikaisesti ja luotettavasti, tutkittuun menetelmään perustuen.

Ei yksin tilannekuva vaan palvelukokonaisuus

Kokemuksemme mukaan tilannekuva ei yksin tuo lisäarvoa yksilölle, tiimille tai organisaatiolle. Lupaamamme hyöty perustuu mobiilisovelluksen ympärille rakennettuun ainutlaatuiseen palvelukokonaisuuteen, jonka avulla tuetaan ei vain käyttäjiä ja heidän esimiehiään vaan myös organisaation ylintä johtoa tulkitsemaan ja toimimaan tulosten perusteella.

Tuloksena mm. avoimempaa vuorovaikutusta ja syvempää luottamusta sekä niiden myötä kestävää suorituskykyä, tuottavaa työhyvinvointia, houkuttelevaa työnantajakuvaa ja uudistumiskykyä läpi organisaation.

Verneri Wirenius

Suorituskyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen
Psykologi | Partner
p. 040 821 4824
verneri@poweredbyemotion.fi

Anna Savolainen

Palvelukokonaisuus ja projektit
KTM | Partner
p. 050 381 6613
anna@poweredbyemotion.fi

Jukka Tahvanainen

Palvelukehitys ja sidosryhmäsuhteet
KTM, DI | Managing partner
p. 0500 663 773
jukka@poweredbyemotion.fi

PBE Performance Ltd Oy
Kauppakatu 39
40100 Jyväskylä
y-tunnus 3124341-9